Tarieven

Inschrijving en uitschrijving:

Iedereen kan zich het gehele schooljaar inschrijven in muzieklessen. Er wordt eerst een proefles afgesproken en vervolgens wordt er een lesplan opgesteld.

Je hebt 1 maand opzegtermijn. Deze gaat in op de eerste dag van de maand. Dus opzeggen op 15 januari dat wil zeggen dat de lessen per 1 maart worden stopgezet. Bij geen opzegging word de aanmelding automatisch verlengt per schooljaar.

 

Tarieven:

De tarieven voor het schooljaar 2019/2020 zijn gebaseerd op jaarbasis. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.

Reguliere zang en instrumentlessen:

Lesvorm

lessen

Prijs <21 jaar

Prijs >21 jaar

 

 

Per les

Per maand

per jaar

Per les

Per maand

Per jaar

Individueel

40

€14

€46,67

€560

€17,50

€56,46

€677,50

strippenkaart

5

€14

 

€70

€17,50

 

€87,50

Strippenkaart

10

€14

 

€140

€17,50

 

€175

 

Groepslessen:

Lesvorm

lessen

Prijs <21 jaar

Prijs >21 jaar

 

 

Per les

Per maand

per jaar

Per les

Per maand

Per jaar

Talentschool

40

€9,10

€30,40

€365

n.v.t

n.v.t

n.v.t

accordeonorkest

20

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€36,00 per kwartaal

Mandoline orkest

20

 

 

 

€36,00 per kwartaal

Sint josef koor

 

 

 

 

€16,00 per kwartaal

Popband

40

 

€12,00

€144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Het tarief voor jonger van 21 jaar is lager omdat de overheid vindt dat muzieklessen voor 21 jaar ouder met 21% BTW belast moet.
  • Vanaf 1 augustus 2019 vervalt de kortingsregeling van 8% voor gezinnen, echter voor gezinnen die vanaf 1 januari 2019 al met meerdere kinderen muziekles hebben gevolgd blijft de regeling in stand.
  • Begin je gedurende het schooljaar dan wordt het lesgeld naar ratio berekend.

 

Afzegging en ziekmelding:

Docent ziek:
Wanneer de docent ziek is of verhinderd zorgen wij in principe voor vervanging. Mocht dit niet lukken dan zal de docent een andere lestijd afspreken. Mocht er geen vervanging zijn dan zal de administratie zo tijdig mogelijk contact met u opnemen.

Leerling ziek:
Bij verhindering van de leerling geeft dit geen recht op restitutie van het lesgeld of het inhalen van de les. Wel zullen ons uiterste best doen om te kijken of de les alsnog plaats kan vinden. 2x per jaar zullen wij een inhaal dag houden. Maar Vol=Vol.

Mocht de leerling aan een gesloten van 4 weken ziek zijn of kan zijn lessen niet volgen dan is er restitutie van lesgeld wellicht mogelijk.

Betaling:

Op 1 augustus ontvangt u een factuur, waarop de prijs en de wijze van betaling op staat vermeld. Betaling vindt plaats doormiddel van automatische incasso per maand of voor de groepslessen per kwartaal, zoals in het tarieven tabel staat beschreven.

Betalingsachterstand:
Bij een betalingsachterstand kan de toegang tot de lessen worden ontzegd en worden nieuwe inschrijving niet in behandeling genomen.

Tegemoetkoming kosten:
Om muzieklessen voor iedereen mogelijk te maken kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Dit kan o.a. bij jeugd en cultuur fonds. Voor meer informatie kunt u kijken op www.jeugdfondssportencultuur.nl of bellen naar 0681304503. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal €450,00.

Lesdag, lestijd en lesduur

Elke leerling krijgt wekelijks, met uitzondering van de vakanties ,30 minuten muziekles gegeven. Andere lesvormen en de frequentie van de les kan in overleg met de docent. De indeling zal in overleg met de docent gaan. Plaatsing bij muziekles is afhankelijk van de beschikbare tijd binnen het rooster van de docent.

Aansprakelijkheid en gedrag

Alle opdrachten worden met de vereiste inspanning uitgevoerd, naar beste weten en kennis van de docent. Als door of ten gevolge van Muziekschool de Notenboom schade is ontstaan aan eigendommen van opdrachtgever dan wel persoonlijk letsel, is Muziekschool de Notenboom slechts aansprakelijk tot ten hoogste de prijs van de uitgevoerde werkzaamheden.

De docent heeft het recht leerlingen uit de les te verwijderen dan wel niet meer in de les toe te laten wanneer het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft. Wanneer er sprake is van zodanig gedrag is te beoordeling van de docent. Verwijdering van de leerling uit de les heft de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Muziekschool de Notenboom heeft het recht optredens te beëindigen wanneer het gedrag van het publiek daartoe aanleiding geeft. Dit heft de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Privacywet:

Muziekschool de Notenboom behandelt de gegevens van leerlingen als vertrouwelijk informatie. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt of ter inzage gegeven.  Lees hier onze Algemene Privacywet.

Verder maken wij met regelmaat foto’s voor promotiedoeleinden maar ook worden er foto’s gemaakt tijdens shows. Zonder tegenbericht van (ouders of verzorgers van) leerlingen gaan wij ervanuit dat hier geen bezwaar tegen is en dat wij deze mogen gebruiken.

Lees hier onze Algemene Privacywet.

Toepasselijk recht:

Op alle door Muziekschool de Notenboom te sluiten overeenkomsten zijn het Nederlandse recht en deze voorwaarden van toepassing.

Direct aanmelden