Aansprakelijkheid en gedrag

Alle opdrachten worden met de vereiste inspanning uitgevoerd, naar beste weten en kennis van de docent. Als door of ten gevolge van Muziekschool de Notenboom schade is ontstaan aan eigendommen van opdrachtgever dan wel persoonlijk letsel, is Muziekschool de Notenboom slechts aansprakelijk tot ten hoogste de prijs van de uitgevoerde werkzaamheden.

De docent heeft het recht leerlingen uit de les te verwijderen dan wel niet meer in de les toe te laten wanneer het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft. Wanneer er sprake is van zodanig gedrag is te beoordeling van de docent. Verwijdering van de leerling uit de les heft de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Muziekschool de Notenboom heeft het recht optredens te beëindigen wanneer het gedrag van het publiek daartoe aanleiding geeft. Dit heft de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Direct aanmelden