Toepasselijk recht

Op alle door Muziekschool de Notenboom te sluiten overeenkomsten zijn het Nederlandse recht en deze voorwaarden van toepassing.

Direct aanmelden